Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ!

  Το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει και έχει δυστυχώς παρασύρει μαζί του και την ελληνική οικονομία με τραγικές συνέπειες για την μέση Ελληνική οικογένεια.  Προσπαθώντας να «γιατρέψουμε» την οικονομία όμως χωρίς να παρέμβουμε ουσιαστικά, προς το δημοκρατικότερο, και στο πολιτικό σύστημα δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα.  Είναι σαν να καταπολεμάμε τα συμπτώματα μιας ασθένειας και όχι την ίδια την ασθένεια.
  
 Οι αλλαγές πρέπει να φέρουν έναν εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος μας.  Να αποκτήσει ο Λαός κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας.  Αυτές οι αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν ούτε βίαια, ούτε και βιαστικά.  Βήμα προς βήμα και να είναι προϊόν διαλόγου ΟΛΩΝ των κοινωνικών και παραγωγικών τάξεων αλλά και τις ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου.
  
 Το παρακάτω σύστημα που θα παραθέσω είναι μια προσωπική άποψη.  Δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πώς εγώ θα ήθελα να αλλάξει προς το δημοκρατικότερο το πολίτευμα μας.  Εύχομαι και είμαι σίγουρος πως υπάρχουν πολλές ιδέες καλύτερες και πιο λειτουργικές από την δική μου. 

   Το νέο πολίτευμα/σύστημα θα έχει τέσσερις πυλώνες:

Α. Νομοθετική εξουσία

1.  Το Κοινοβούλιο παραμένει ως έχει αλλά με μειωμένο αριθμό βουλευτών (200).  Οι αποδοχές των βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργού, προέδρου και αντιπροέδρων της Βουλής μειώνονται κατά 50%, όπως και τα υπόλοιπα προνόμια τους (υπάλληλοι, έξοδα γραφείου κτλ).  Τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν κανονικά αλλά και αυτά με 50% λιγότερη χρηματοδότηση.  Η θητεία της Κυβέρνησης παραμένει τετραετής και το Κοινοβούλιο είναι το κυρίαρχο νομοθετικό όργανο της χώρας.

2.  Δημιουργία Συμβουλίου της Ελλάδος.  Ένας (1) σύμβουλος ανά χίλιους (1000) Έλληνες δηλαδή περίπου έντεκα χιλιάδες (11000) σύμβουλοι σε όλη την χώρα.  Το Συμβούλιο θα είναι χωρισμένο σε δεκατρείς (13) περιφέρειες, όπως ακριβώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Κάθε περιφέρεια θα έχει Συμβούλους ανάλογα του πληθυσμού της.  Π.χ. αν η Θεσσαλία έχει 500 χιλιάδες κατοίκους τότε θα έχει και 500 Συμβούλους οι οποίοι θα εκλέγονται από κάθε νομό ανάλογα με τον πληθυσμό του νομού.  Στο Συμβούλιο απαγορεύετε ρητά η ανάμειξη των πολιτικών κομμάτων!  Θα είναι ο φορέας εξουσίας του Ελληνικού Λαού.  Θα ελέγχει του νόμους που περνούν από το Κοινοβούλιο.  Αν κάποιο Συμβούλιο Περιφέρειας διαφωνήσει κατά πλειοψηφία σε κάποιον νόμο, τότε θα θέσει το θέμα και στις υπόλοιπες Περιφέρειες.  Εάν υπάρξει τόσο απόλυτη πλειοψηφία (50,1%) των Συμβούλων αλλά και σχετική πλειοψηφία (7 περιφέρειες υπέρ) τότε ο νόμος θεωρείται άκυρος και επιστρέφει στο Κοινοβούλιο για τροποποίηση.  Αν ο νόμος τροποποιηθεί από το Κοινοβούλιο και ακυρωθεί ξανά από το Συμβούλιο τότε θα μπορεί το Κοινοβούλιο (κατά πλειοψηφία 3/5) να ζητήσει Δημοψήφισμα αλλιώς ο νόμος θεωρείται άκυρος.  Το Συμβούλιο θα μπορεί επίσης να νομοθετεί ελεγχόμενο με τη σειρά του από το Κοινοβούλιο με την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω.  Αυτή τη φορά  το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια Δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει αμεσοδημοκρατικά ο Λαός για τη διαφωνία των δύο αυτών οργάνων.  Οι Σύμβουλοι δεν θα αμείβονται αλλά θα έχουν κάποιες διευκολύνσεις όσον αφορά τις αναγκαίες τους μετακινήσεις και η θητεία τους θα είναι επίσης τετραετής.

3.  Δημιουργία Γερουσίας.  Η Γερουσία θα είναι το υπέρτατο ελεγκτικό όργανο νόμων της χώρας, χωρίς να έχει το δικαίωμα υποβολής νομοσχεδίων.  Θα αποτελείται από πενήντα (50) γερουσιαστές, ΚΑΙ από Έλληνες της Διασποράς! Είναι καιρός και οι ομογενείς να συμβάλλουν στην ευημερία της Πατρίδος.  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας αλλά και ψήφου θα έχουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες ανεξάρτητα σε ποια χώρα ζουν ή έχουν υπηκοότητα.  Πρόεδρος της Γερουσίας θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα εκλέγεται από τους Έλληνες πολίτες και θα πρέπει να είναι πολίτης και κάτοικος της Ελλάδος.  Η Γερουσία θα συνεδριάζει στην Ελλάδα δύο φορές τον χρόνο και θα μελετάει τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί και ψηφιστεί στο προηγούμενο εξάμηνο και θα μελετάει την αποτελεσματικότητα του κάθε νόμου.  Θα έχει την δύναμη να ακυρώνει νόμους και να τους στέλνει πίσω στο Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο θα τροποποίηση.  Εάν υπάρχει και δεύτερη ακύρωση του ίδιου (τροποποιημένου) νόμου τότε θα υπάρχει η δυνατότητα Δημοψηφίσματος.  Η Γερουσία θα έχει το δικαίωμα να μελετήσει και όλες τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα ως σήμερα.  Αν θεωρήσει πως κάποια συνθήκη δεν ωφελεί την πατρίδα μας τότε θα έχει το δικαίωμα να στείλει τις συνθήκες προς ακύρωση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  Αν υπάρξει διαφωνία ανάμεσα στα εκλεγμένα όργανα τότε η Γερουσία με την σειρά της θα μπορεί να στείλει τις διεθνείς συνθήκες στην κρίση του Ελληνικού Λαού μέσω Δημοψηφίσματος αρκεί να συναινέσουν τριάντα (30) γερουσιαστές και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  Οι Γερουσιαστές δεν θα αμείβονται για την  προσφορά τους στην Πατρίδα αλλά η Ελλάδα θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονή τους κατά τις δύο συνεδριάσεις.  Η θητεία των Γερουσιαστών και του ΠτΔ θα είναι εξαετής.

Β. Δικαστική Εξουσία

1.  Εκλογή των τοπικών εισαγγελέων απευθείας από τον Ελληνικό Λαό.  Τετραετής θητεία για τους εκλεγμένους εισαγγελείς.

2. Εκλογή της εισαγγελικής αλλά και δικαστικής ηγεσίας από τους ίδιους τους εισαγγελείς και τους δικαστές χωρίς ΚΑΜΙΑ ανάμειξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γ. Αποκέντρωση

   Κανένα σύστημα εξουσίας δεν πρόκειται να πετύχει αν δεν αποκεντρωθεί ολοκληρωτικά ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων αλλά και τα κέντρα δημόσιας διοίκησης.  Αν δεν τονωθεί επειγόντως η περιφέρεια, τότε θα έχουμε αποτύχει ως κράτος καθώς η συρρίκνωση των συνόρων μας είναι προ των πυλών.

1.Μεταφορά ΟΛΩΝ των Υπουργείων εκτός των Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας, Προστασίας Πολίτη σε παραμεθόριους νομούς.  Διευκόλυνση των υπαλλήλων στην μετακίνηση τους στην επαρχία αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας για τους συζύγους των υπαλλήλων των υπουργείων. 

2. Μετακίνηση των Σχολών Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων αλλά και των υπαξιωματικών στη Θράκη. 

3. Μείωση των Σχολών και των σπουδαστών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας κατά 50%.  Μεταφορά αυτών των σχολών στην Ήπειρο αλλά και στα νησιά του Αιγαίου.

Δ. Παλλαϊκή Άμυνα
  
  Δημιουργία του θεσμού της Παλλαϊκής Άμυνας στα πρότυπα γειτονικών χωρών αλλά και της αρχαίας Ελλάδος.  Μέσω του θεσμού αυτού πολλαπλασιάζεται εντυπωσιακά η αποτρεπτική ισχύ της χώρας αλλά και ο κάθε πολίτης, άντρας ή γυναίκα, παίρνει στα χέρια του την υπόθεση ΑΣΦΑΛΕΙΑ της Πατρίδος, της Πόλης, της Γειτονιάς του.  Αποκτάει σημαντικές και μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στους συμπολίτες του αλλά οι υποχρεώσεις γεννούν και δικαιώματα.  Δικαιώματα να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον αυτού του τόπου. Δικαιώματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

    Για τον θεσμό της Παλλαϊκής Άμυνας θα ακολουθήσει ξεχωριστό άρθρο όμως.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Μοναδική προϋπόθεση για να αλλάξει το υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι ο ανοικτός διάλογος με ΌΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους Έλληνες και μετά διενέργεια Δημοψηφίσματος.  Είναι ο καιρός να πάρουμε την Τύχη της Ελλάδος στα χέρια μας και όχι να καθόμαστε να περιμένουμε κάποιον «σωτήρα».  Η οικονομική κρίση με τις τραγικές τις
συνέπειες θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο αφύπνισης πως θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για την σωτηρία της Ελλάδος.

 Όπως έγραψε και ο Ν.Καζαντζάκης: «Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»


The Right Choice

  US President Obama made the right choice to finally confront the Jihadists in the Middle East.  Terror and murder need to stop in the region.  Common criminals and war merchants are making huge sums of money using the name of God in the most disgraceful way.  Let’s just point out that most of ISIS and AlNusra victims are their fellow Muslims…
  
  Some people accuse POTUS that his decision came too late and it is too little.  Another also accuse the United States that it has helped ISIS grow and now they have to face it, just like the Taliban.  

   It is true that some elements of the US administration, especially within the State Department aided the infamous “Arab Spring” in its early days.  Miscalculation, false hopes, misguided by EU, Turkey and the Gulf monarchies…. Whatever the reason, the US did provide some help to Muslim Brotherhood in Egypt.  But the unwillingness of President Obama to send military forces to oust Libyan power figure General Qaddafi was a landmark towards the prospected policy to be followed by the US.  Let's not forget that US Airforce engaged Libya’s armed forces after the total humiliation of European Forces.  EU’s Airforces were incapable to alter the course of the land battle, where Libya’s army was advancing against the Jihadists.  The “Spring” was moving towards annihilation and then US launched an air campaign that brought the fall of Libya’s Jamahiriya.  I can only imagine the desperation of European leaders begging Barack Obama to intervene. 

   So why was the US administration unwilling to take part in the “Spring” and gain fresh allies in its full debt?  The answer is very simple: It is because of the America’s pivot to Asia.

   US major think tanks and top analysts of geopolitics have concluded that the next major threat to the United States comes from the Asia-Pacific Theater.  After careful consideration, the world’s superpower carefully withdraws from Europe and the Middle East and transfers its strategic resources to the Far East and the Pacific Ocean.  That is why the Americans are building a vast new alliance with S.Korea, Japan, Philippines, Vietnam and India (great results on the Indian new P.M Modi for the US). 

   In this context, the US was never much interested in the general unrest in the Arab world.  It has strong allies in the area.  That is why President Obama wants all American military personnel of the area as soon as possible removed. The superpower left Turkey and the Gulf monarchies to deal with the situations but unfortunately they flanked…..
  “Arab Spring” was a total failure.  ISIS grew strong enough to declare a new state, a Caliphate.  A state that controlled northern Iraqi oil reserves and executed western citizen by decapitation.  A truly embarrassing diplomatic moment for US allies that gave birth and nurtured that organization of fanatics.  Now it was the time of Barack Obama to intervene. 
  As stated earlier some people believe that American reaction came too late and it was too little.  Yet,  under the “pivot to Asia” doctrine, it did not come too late.  Regarding the humanitarian aspect, the accusers might be right, nevertheless, the criteria to conduct foreign policy are regretfully rarely human-centered.  President Obama just did not want to engage US military forces to the Middle East unless absolutely necessary for the interests of his own country.  The time has come now!

   Still, is the response too little?  Militarily wise NO.  I strongly support that no western boots should be on the ground.  ISIS can use such an escalation propagandistically making use of the term “Crusade” to rally tens or hundreds of thousand young, poor and desperate Muslims on its ranks!  The best way to deal with ISIS is by cutting of its money incomes, its weapons supplies, and its flow of fighters, with the use of airpower and by the formation of a strong local alliance on the ground.  All these are done except…… Egypt and Iran
  
  There is no pragmatic scenario of long lasting peace in the Middle East without the support of Al- Sisi’s secular Sunni Egypt and Rouhani’s moderate Shia Iran.  These two countries are the traditional superpowers of the region.  It is very fortunate that their new leaders are considered reasonable thinking and moderate men.  The United States should take upon the opportunity and work together with these two big countries.  The only obstacle for Egypt is the internal instability due to the “Spring” and for Iran the prolonged diplomatic standoff with the West due to its nuclear program.  Egypt under Sisi is becoming stable though and Iran under Rouhani has started negotiations with the world community to monitor its nuclear ambitions for peaceful use only. 
  
  US cooperation with Egypt and Iran can also ease the tensions with Eurasia’s power figure, Russian President Vladimir Putin, a close ally of both Al-Sisi and the Iranians.  Mr. Putin is triumphant is the power struggle on the Middle East since all his allies have prevailed.  He also seeks ways to break the ice created in the Ukraine crisis.  Solving the ISIS problem which threatened Russian Caucasus is an ideal field of cooperation with the Americans.
  
  So let's see which country IS (will/should) NOT to take part in the military campaign and its aftermath, against ISIS and affiliated Jihadist groups. You guessed right, I am referring to Turkey and its neo-Ottoman ambitions stated many times by both Mr.Erdogan and Mr.Davutoglou.  Turkey supported the “Spring” and it was the birthplace of every Jihadist group that took the arms against Mr.Assad in Syria.  It aided every radical group in every way possible. 
  
  Firstly Turkey categorically refused any involvement in the fight against ISIS but now we witnessed a change on its strategy.  It seems willing to contribute to the fight.  But what are its true intentions? Why are Turkish leaders ready to fight their own “children”?  The answer is very straightforward:  they saw that the fight is lost so they try to make the best out of it, a damage control.  They can gain some western applause for their late support but mostly, Turkey can invade northern Iraq to control the Kurdish villages in a the pretext of protecting them from radical Muslims.  Prime minister Davutoglou and President Erdogan know that Kurdish independence is the major threat to modern Turkey and they are willing to exploit every opportunity to stop these indigenous people of gaining independence anywhere in the area.  That is why the Turkish-guided Jihadists attacked and still attack Kurdish populated areas so vigorously.  The international community and president Obama personally should not allow Turkey to cause further damage to the Middle East.
  
 

Pandora’s Box is now open in the Middle East and most certainly the military defeat of ISIS is just the first battle of the upcoming war.  The powers released by the murderous “Arab Spring” cannot be controlled by any country.  Only by the collaboration of the United States, Russia, Egypt, Iran and their allies there is a prospect of peace and prosperity in the much troubled Middle East.  The solution is not only armed intervention. There is much work to be done, on political and diplomatic scale.   But the key to success is economic growth.  To give Mideast youth a clear and bright future, through education, high life standards and good employment opportunities.


Nikos Topouzis

The Peace (s)Quad

Planet’s most troubled area is definitely the Middle East.  Many interstate wars, civil conflicts, guerilla fronts and international coalition interventions have cause numerous deaths and outspoken poverty in one of world’s richest territories.
  
  The first and most important mistake that many “analysts” and politicians commit when trying to reach conclusions on the Middle East, is that they observe the area as a distant region of Earth with no influences from/to surrounding regions.   Regions like the Central Asia, Caucasus mountain area, Pakistan / Afghanistan borders and the region of Eastern Mediterranean.  Any form of instability, or power vacuum in any of these areas causes turmoil in the Middle East and the other way around.  On the other hand if these region retain a certain degree of stability, then peace and prosperity is a prospect for the MidEast. These areas work like communicating vessels.

  My region of interest lies south of Greece, north of Egypt, west of Israel and surrounds Cyprus.  The Eastern Mediterranean Plateau with its recently discovered gigantic oil and (mostly) natural gas reserves is the new energy’s Eldorado.  A vast sea area with prospects of great wealth for all countries and companies that will be beneficiary to its exploitation.  In order for exploitation to commence, delimitation of each country’s EEZ needs to take place first. 

  Delimitation can take place by several methods.  The safest and more “just” is by addressing the issue to the International Court of Law.  A time consuming method though.  I surely doubt if the countries of the East Med have the time of the will to use the Court as a solution.  The most sincere method though is through diplomacy.  Diplomacy and strategic planning aiming to the welfare of the people living in the shores of East Med.  The resources are vast and enough for all countries!
  Greece, Egypt, Israel and Cyprus need to work together and they need to work fast.  They have  to declare delimitation zone for their EEZ and begin the much expected drilling operations on the area.  Greece’s strong navy and Airforce, Egyptian enormous army and geopolitical strength, Israel’s strong armed forces and closer to US policy makers and Cypriot geostrategic position and strategic partnership with Russia, ensure that no country will dare to question the deal stuck by these for partners for Peace in the region.

  Let me point out some aspects.  The delimitation of EEZ’s in the region should definitely include a fair EEZ for the Palestinian authority.  The deal should be open for more countries to participate: Lebanon at first, Libya if stabilized under the efforts of general Haftar, and Syria.  A much troubled Syria that needs to be pacified and gain stability after the murderous “Arab spring” invaded the land….

  No country should be left out, if true long lasting peace is to be achieved, including Turkey.  The Turkish leadership though has troubled the MidEast, Europe and the US too much.  This is because  its direct involvement and support over the infamous “Arab spring” and the radical group that derived from it.   Mr.Davutoglou’s neo-ottoman plans scare all its neighbor nations who remember with feelings of grievance the years under the Ottoman oppressive rule.  There is no room for expansionist views in the world, only prospects of multinational cooperation for Peace and Prosperity of the people.  If Turkey overcomes its visions of reviving its old empire, then it can be a trustworthy partner.  Until then though it poses a threat.  Cyprus, Egypt and Syria have felt the Turkish intervention on their internal affairs on the recent years.  
  
  A deal between Greece-Egypt-Israel-Cyprus will be mostly welcomed by US and Russian officials who really want stability in the region.  Both superpowers high strategic planning is focused on the region of Asia-Pacific and want the minimum required involvement in the area for them.   They both do not want to waste resources on an area that is no longer so vital for the well being of their people. 

  
  A new era of Peace and Prosperity may arise in the Eastern Mediterranean.  An era of Peace that will positively affect the Middle East and the Balkans.  It is time for Greece-Egypt-Israel-Cyprus to become the Peace (s)Quad that will finally lead the area out of the most troubled 20th century…. 

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Ραχήλ Μακρή: Ο κ. Σαμαράς γεμίζει τα ράφια με «ληγμένα»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ραχήλ Μακρή: «Ο κ. Σαμαράς γεμίζει τα ράφια με «ληγμένα» προϊόντα, θέλοντας να κρύψει την εξαθλίωση, την ανέχεια και την ανεργία στις οποίες έχει καταδικάσει τον Ελληνικό Λαό»


«Ο κ. Σαμαράς πριν τις εκλογές ζητούσε την ψήφο του Ελληνικού Λαού φοβίζοντάς τον ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετώπιζε άδεια ράφια στα καταστήματα πώλησης τροφίμων.


Ένα χρόνο μετά η πολιτική της αδιέξοδης λιτότητας και της αυξανόμενης ύφεσης θέτουν στους καταναλωτές ένα ακόμα δίλημμα. Κατανάλωση ληγμένων προϊόντων ή πείνα.

Μπορεί επικοινωνιακά η συγκυβέρνηση να ονομάζει τα ληγμένα προϊόντα «τρόφιμα περασμένης ημερομηνίας διατηρησιμότητας», αλλά η ουσία παραμένει. Η Συγκυβέρνηση έχει μειώσει το εισόδημα των Ελλήνων. Εθελοτυφλεί στα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας. Καταδικάζει τους πολίτες στην ενεργειακή φτώχεια, διατηρώντας για άλλη μια χρονιά τις υψηλές τιμές πετρελαίου θέρμανσης.

Ισχυρίζεται ο αρμόδιος υφυπουργός ότι τα τρόφιμα αυτά είναι ασφαλή για την υγεία. Δεν μας απαντάει όμως γιατί διχάζει για άλλη μια φορά την κοινωνία. Δεν μας απαντά γιατί δημιουργεί ανθρώπους δύο ταχυτήτων. Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με διαδικτυακή ανάρτηση της ΕΚΠΟΙΖΩ «Για τα συγκεκριμένα τρόφιμα η ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σηματοδοτεί το τέλος της αποδοχής των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, εμφάνιση κλπ) του τροφίμου από τον καταναλωτή. Αποφασίζεται κυρίως από τον παραγωγό, ο οποίος θέτει ως ημερομηνία λήξης την χρονική περίοδο, πέρα από την οποία το τρόφιμο δεν είναι αποδεκτό από τον καταναλωτή».

Ας φροντίσει η κυβέρνηση να ελέγξει την αγορά και τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές σε μια Χώρα που τα εισοδήματα συνεχώς πέφτουν. Ας απαλλαγεί από τις νεοφιλελεύθερες ουτοπίες για εσωτερική υποτίμηση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι πολυεθνικές έχουν τη δυνατότητα σταυροειδούς χρηματοδότησης για να κρατούν ψηλά τις τιμές παρά την μείωση της κατανάλωσης προκειμένου να αφανίσουν τους εγχώριους εμπόρους και να δημιουργήσουν συνθήκες μονοπωλίου.

Η θέση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι σαφής και ξεκάθαρη. Προτείνουμε την διάθεση των μη ευαλλοίωτων τροφίμων πριν την παρέλευση της ημερομηνίας ανάλωσης στη μισή τιμή. Έτσι και τα τρόφιμα θα καταναλωθούν, η σπατάλη πόρων θα μειωθεί, οι τιμές θα κρατηθούν σε λογικά επίπεδα και δεν θα τίθεται σε πιθανό κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών».

Ολοκληρώθηκαν οι επαφές Τέρενς Κουίκ στη Λιθουανία για την συνδιάσκεψη της Ε.Ε

ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΕ
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
Με την προαναγγελθείσα συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, στα πλαίσια των ξεχωριστών Συνδιασκέψεων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, των Υπουργών Άμυνας και των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική,
που πραγματοποίησε η Λιθουανική Προεδρία, έληξε η τριήμερη επίσκεψη στο Βίλνιους, του Βουλευτή Επικρατείας και Τομεάρχη Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ. 


Με τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα όπως οι εξελίξεις στη Συρία, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, η Αίγυπτος - Αραβική «Άνοιξη» και ΑΟΖ.

Για άλλα ζητήματα, όπως η Θράκη, που είναι της αρμοδιότητας του Τέρενς Κουίκ από πλευράς Κινήματος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Ο Τέρενς Κουίκ ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών, αυτό που τόνιζε σε ανακοινώσεις του από την προπερασμένη εβδομάδα, να ενημερώσει τη Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών του ελληνικού Κοινοβουλίου το ταχύτερο δυνατόν και μάλιστα υπό το πρίσμα της «ενημέρωσης» που έκανε σήμερα στους ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην άτυπη σύνοδό τους στη Λιθουανία, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντηπάρτμεντ Τζων Κέρυ.


ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στο περιθώριο αυτής της νέας κοινοβουλευτικής αποστολής του, ως μέλος της ομάδας ΟΑΣΕ, ο Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, είχε ξεχωριστές συνομιλίες κατ’ αρχήν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Βόλκαν Μποζκίρ, τον οποίο γνωρίζει από τότε που ο Τούρκος Βουλευτής ήταν σύμβουλος του αποθανόντος Προέδρου Τουργκούτ Οζάλ.

Ο Τέρενς Κουίκ διατύπωσε στο συνομιλητή του τις ξεκάθαρες θέσεις του Κινήματος απέναντι και στο θέμα της Συρίας (στα πλαίσια του ΟΗΕ), όπως και τις θέσεις για την ασφυκτική υπόθεση των λαθρομεταναστών που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων περνά από τα τουρκικά παράλια και μέχρι πρότινος από την περιοχή του Έβρου.

Ζήτησε μάλιστα από τον κ. Μποζκίρ να βοηθήσει στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του αρμοδιότητας στην επίλυση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης.

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου Έλμαρ Μπροκ, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος Ευρωβουλευτής και μάλιστα πρώην Δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής.

Και στο Γερμανό συνομιλητή του ο Τέρενς Κουίκ έθεσε τα θέματα Συρίας και λαθρομετανάστευσης, εισπράττοντας την πολύ θετική αντίδραση για προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των παράνομων μεταναστών.

Ο Τέρενς Κουίκ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής αποστολής, επιστρέφει στην Αθήνα αργά το βράδυ του Σαββάτου (7/9/2013).

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ “SUCCESS STORY” TOY κ. ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ..Η ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50% ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009

Του Μπάμπη Παπασπύρου*
2009-2011: ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 15,7% ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Στοιχεία Ε.Ε)
Μεταξύ 2009 και 2011 το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά δύο τρίτα στις χώρες της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Ελλάδα (15,7%), την Ιρλανδία (9%) και τη Λιθουανία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ουγγαρία (όλες άνω του 4%). 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2011: 23,1 % ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Παγκόσμια αίσθηση προκάλεσε η ετήσια έκθεση 2011 του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα , η οποία αποκάλυψε σε όλη την έκταση πόσο ολέθρια χρονιά υπήρξε το 2011 για τα εισοδήματα των Ελλήνων. Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, μειώθηκαν κατά 23,1% και στην πραγματικότητα κατά 25,3%, αν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός! 
Χάσαμε δηλαδή το ένα τέταρτο κατά μέσο όρο του εισοδήματός μας μέσα σε μία και μόνη χρονιά - ούτε σε πόλεμο δεν είναι τόσο απότομη η πτώση του εισοδήματος! Από 20.457 ευρώ που ήταν το 2010 οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές των Ελλήνων, έπεσαν στα 15.729 ευρώ το 2011.

ΕΛΣΤΑΤ 2012: 8,3% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με το 2011
Κατά 8,3% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά το δ' τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011, όπως καταδεικνύουν τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει πως η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΙΚ...ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2011 ΚΑΤΑ 18,3 %
Τι δεν καταλάβατε; Η οικονομική πολιτική είναι σαφέστατη με ορατά τα σημάδια του “success story”. Ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει φέτος οκτώ φόρους σε ένα διάστημα πέντε μηνών και οι φωστήρες του Υπουργείου Οικονομικών περιμένουν ότι όλα θα πάνε καλά. Τα στοιχεία των περσινών φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι τα εισοδήματα μπορεί να μειώθηκαν κατά 18%, αλλά οι φόροι αυξήθηκαν 52%. Και αυτό στην πέμπτη χρονιά συνεχούς ύφεσης. Φανταστείτε τι θα γίνει στην έκτη χρονιά ύφεσης που διανύουμε!
Σύμφωνα με μελέτη της Focus Bari (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013), κατά 30% και πλέον σε σχέση με το 2009 έχει μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, το μηνιαίο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Για σημαντική μερίδα του κοινού (30%) η μείωση του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με το 2009 είναι μεγαλύτερη από 50%.

Άν αθροίσετε όλες τις παραπάνω μειώσεις του εισοδήματος από το 2009 μέχρι σήμερα..Θα διαπιστώσετε ότι το εισόδημα αλλά και η περιουσία των Ελλήνων έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50 %..
*Μπάμπης Παπασπύρος, Πολιτευτής Ν. Λάρισας Ανεξάρτητοι Έλληνες

Γραμματέας Τεκμηρίωσης

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ… ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ


«Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΑΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ» - ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ - ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ. ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ»

«Ο ΑΝΤΡΕΣ ΡΑΣΜΟΥΝΣΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑΣ ΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ;»
 
Ο Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, ο οποίος βρίσκεται στο Βίλνιους λαμβάνοντας μέρος στη Συνδιάσκεψη της Λιθουανικής Προεδρίας για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε πριν από λίγο την εξής δήλωση:

«Μόλις τελείωσε η ομιλία που έκανε στη Συνδιάσκεψή μας ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Αντρές Ρασμουνσεν. Έχω να παρατηρήσω τα εξής:

1.Επέρριψε την ευθύνη για τη χρήση των χημικών στη Συρία στις 21 Αυγούστου αποκλειστικά και μόνο στο καθεστώς Άσσαντ.

2.Επέμεινε στην άποψη ότι πρέπει στη Συρία να γίνει περιορισμένο «χειρουργικό χτύπημα» διάρκειας το πολύ δύο 24ώρων.

3.Για το γενικότερο πρόβλημα της Συρίας μίλησε για την αναγκαιότητα πολιτικής λύσης.

4.Δεν έκανε καμία αναφορά στους μισθοφόρους ισλαμοφασίστες που σφάζουν στο γόνατο Χριστιανούς και όχι μόνο.

5.Δεν έκανε καμία αναφορά σε μισθοφόρους οι οποίοι και αυτοί χρηματοδοτούνται από τα γνωστά αραβικά κράτη.

6.Επανειλημμένα τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα μετέχει καμίας σύντομης - περιορισμένης επίθεσης στη Συρία, γιατί «ο ρόλος του είναι για μεγαλύτερες και εκτεταμένες στρατιωτικές δράσεις, όταν χρειάζονται».

Πάντως στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, είπε, λόγω και της κρίσης στη Συρία, η Συμμαχία προστατεύει την Τουρκία με πυραυλικά συστήματα.

Για την Ελλάδα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά.

7.Μέσα σε όλα, πέταξε και τη βόμβα του για το κυπριακό, μιλώντας για την αναγκαιότητα μίας «θεμελιώδους - ουσιαστικής λύσης».
Η φράση που χρησιμοποίησε αγγλικά ήταν «fundamental solution»
Είναι προφανές ότι ο κ. Ρασμούνσεν μας προετοιμάζει για μία νέα λύση τύπου Ανάν. Ισως και με την βάση της διχοτόμησης;


Πέρα από όλα αυτά, με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ είχα στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης μία προσωπική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας του ανέφερα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εμπλακεί και ούτε μπορεί να υποστεί τις συνέπειες μιας ιστορίας στη Συρία η οποία ενδέχεται  να πάρει απρόοπτες διαστάσεις.

Του μίλησα επίσης, όπως κάνω και σε κάθε συνομιλητή μου εδώ, ότι για την Ελλάδα είναι αδύνατον, παρόλο που αντιλαμβάνεται το ανθρωπιστικό ζήτημα, να υποστεί και νέα επιδρομή μεταναστών.

Πάντως ο ίδιος, δεν συμμερίστηκε την άποψη που κυκλοφορεί μετά τη χθεσινοβραδινή τους συνεδρίαση, ότι οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θέλουν να καθυστερήσουν την όποια δράση στην περιοχή της Συρίας, προτάσσοντας την αναγκαιότητα των πολιτικών λύσεων.

Δεν συμμερίστηκε επίσης την πληροφορία που διαχέεται εδώ στο Βίλνιους, ενόψει μάλιστα και της αυριανής άφιξης του Αμερικανού ΥΠΕΞ Τζων Κέρυ, ότι μπορεί «κάτι» να αναμένεται να συμβεί στη Συρία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Απόψε, θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα συμμετάσχει και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, με τον οποίο αμέσως μετά - αν ισχύει τα όσα συμφωνήσαμε τηλεφωνικά - πρόκειται να έχω προσωπική συνάντηση.

Για όλα αυτά, με το τέλος της πρωϊνής συνδιάσκεψης, ενημέρωσα τηλεφωνικά   λεπτομερώς τον Πρόεδρο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πάνο Καμμένο.

Ελπίζω, κυρίως με τη ματιά που έχω ως δημοσιογράφος και επί 35 χρόνια διπλωματικός συντάκτης, να έδωσα μία καλή εικόνα των όσων διαδραματίζονται εδώ στη Λιθουανία, αναφορικά με τη Συρία.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΘΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

Πολύ αργά χθες το βράδυ, είχα και μία συνάντηση και με τον ΥΠΕΘΑ κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μου έκανε μία ανεπίσημη ενημέρωση για τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ για το συριακό.

Επέμεινε, πάντως, ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε κανενός είδους στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

Σε ότι αφορά την ΕΑΣ και ΕΛΒΟ, με παρέπεμψε σε επιστολή - έκθεση που έστειλε χθες στον Πρωθυπουργό, επιμένοντας στην συνομιλία που είχε και με τα άλλα μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας που βρίσκεται στο Βίλνιους, ότι «με την επιβεβλημένη εξυγίανση εν λειτουργία, πρέπει οι βιομηχανίες αυτές των αμυντικών συστημάτων, να περάσουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Αργότερα, σήμερα, θα έχω συνομιλία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου Έλμαρ Μπρογκ και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Βόλκαν Μποζκίρ, που τον γνωρίζω από τότε που ήταν σύμβουλος του πρώην και μυστηριωδώς αποθανόντος Προέδρου Τουργκούτ Οζάλ»